Спеціальність

Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізації при здобутті ступеня "Бакалавр":

1. Електромеханіка.
Студенти отримують знання у галузі проектування електромеханічних систем від кінематичних схем механіки та електричних машин для приведення у рух цих схем до електроніки та мікропроцесорної техніки із спеціалізованим програмним забезпеченням систем керування. Випускники вміють проектувати та обслуговувати електропривід складних механічних пристроїв; електричні машини і апарати; системи керування електромеханічними комплексами; робототехнічні системи; вміють здійснювати монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв, автоматизацію конвеєрних ліній і систем програмного керування верстатами. Також одним з напрямів навчання за спеціалізацією є підготовка суднових електромеханіків для вітчизняного і зарубіжного технічного, торгівельного і пасажирського флоту.

2. Електроенергетика.
Студенти отримують знання по проектуванню та експлуатації електротехнічного обладнання, яке призначене для генерування та розподілу електроенергії, захисту внутрішньої та зовнішньої систем електропостачання. Профіль майбутньої роботи випускників: проектування, дослідження, моделювання, експлуатація і налагоджування систем електропостачання та електромеханічних систем генерування струму, автоматизованих та комп`ютеризованих комплексів електроенергетичних систем, електричних машин і апаратів. Напрямами наукової роботи є енергозбереження, автоматизація електроенергетичного обладнання, математичне моделювання електроенергетичних систем.

Спеціалізації при здобутті ОКР "Спеціаліст" та ступеня "Магістр":

1. Системи генерування електроенергії та електропостачання.
2. Експлуатація суднових автоматизованих систем.
3. Електричні системи і комплекси транспортних засобів.