Навчальні дисципліни. Кафедра імпульсних процесів і технологій.

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою

1. Основи наукових досліджень

2. Моделювання електроімпульсних процесів

3. Імпульсні генератори та системи керування

4. Статистична фізика

5. Розрядно-імпульсні технології

6. Дисципліни спеціальної підготовки за темою

7. Лазерна техніка і технології

8. Основи інженерних досліджень та проектування в спеціальності

9. Мікропроцесорні управляючі системи

10. Мікропроцесорна техніка

11. Основи метрології та електровимірювальна техніка

12. Алгоритмічні мови та програмне забезпечення

13. Промислова електроніка

14. Техніка та електрофізика високих напруг

15. Математичні методи та моделі

16. Елементи систем автоматики

17. Теорія електровибуху

18. Інформаційно-керуючі системи і комплекси

19. Вступ до спеціальності

20. Електровибухові засоби перетворення енергії

21. Науково-технічні напрями та структура ІІПТ НАН України

22. Теоретична фізика

23. Фізика низькотемпературної плазми

24. Перетворювальна техніка

25. Основи науково-дослідної роботи

26. Основи тензорного аналізу

27. Енергетична електроніка

28. Новітні комп'ютерні технології в НДР

29. Моніторинг режимів експлуатації ТВН

30. Об'єктно-орієнтований аналіз