Навчальні дисципліни. Кафедра суднових електроенергетичних систем.

За напрямом підготовки "Електромеханіка" студентам надаються знання з наступних базових дисциплін:

- Обчислювальна техніка і програмування;

- Теоретичні основи електротехніки;

- Основи метрології та електричних вимірювань;

- Електроматеріалознавство;

- Теоретична механіка;

- Теорія автоматичного керування;

- Теорія електропривода;

- Електроніка та мікросхемотехніка;

- Електричні машини;

- Спеціальні електричні машини;

- Електричні апарати;

- Системи керування електроприводами;

- Моделювання електромеханічних систем;

- Основи електроенергетики та електропостачання;

- Автоматизовані гідропневмоприводи;

- Мікропроцесорні пристрої;

- Надійність і діагностика електрообладнання;

- Елементи автоматизованого електропривода;

- Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів;

- Електрообладнання та автоматика транспортних засобів;

- Монтаж і налагоджування електромеханічних пристрої.