Навчальний процес

Інститут автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування (ІАЕ НУК) імені адмірала Макарова є одним з основних організаційних, начальних і науково-методичних структурних підрозділів університету. Інститут було створено наказом ректора НУК у 2003 році.

Інститут автоматики і електротехніки очолює Заслужений діяч науки і техніки України, академік академії наук суднобудування України, д.т.н., проф. Блінцов В.С..

До складу інституту входять:

- кафедра електрообладнання суден та інформаційної безпеки;

- кафедра автоматики;

- кафедра суднових електроенергетичних систем;

- кафедра імпульсних процесів і технологій;

- кафедра теоретичної електротехніки та електронних систем;

- кафедра комп’ютеризованих систем управління;

- кафедра морського приладобудування;

- адміністрація інституту (деканат).

Позитивною особливістю організаційної структури ІАЕ є те, що дві кафедри інституту: повністю (імпульсних процесів і технологій) і частково (морського приладобудування) розгорнули навчальний процес на лабораторних площах та в аудиторіях інших організацій – Інституті імпульсних процесів і технологій НАН України та ТОВ «AMIKO», де студенти навчаються на базі сучасних пакетів комп’ютерних програм та наукового обладнання порядкована вимогам «Положення про факультет Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова», ухваленого Вченою радою НУК (протокол № 8 від 24.09.2004 р.).

Наявна структура деканату ІАЕ відповідає задачам, що виконуються ним. Деканат ІАЕ виконує активні роботи щодо розвитку контрактних форм навчання (у т.ч. і заочно-дистанційної освіти) і напрямів (спеціальностей і спеціалізацій) підготовки в ІАЕ.