Лабораторії кафедри

СУЧАСНА СТРУКТУРА, НАВЧАЛЬНІ НАПРЯМКИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СУДЕН ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

У зв’язку з постійним пошуком нових форм надання освітянських та науково-виробничих послуг структура кафедри змінювалась і розвивалась.
Організаційна структура кафедри ЕОС та ІБ сьогодні наведена нижче.
На цей час кафедра приймає участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів за наступними спеціальностями:
• 8.092201 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» за спеціалізаціями:
- 8.092201.02 Електрообладнання і автоматика підводно-технічних систем і комплексів;
- 7.092201.03 Експлуатація суднових автоматизованих систем;

Внесок кафедри ЕОС та ІБ у розвиток факультету-інституту

 

• 7.170102 Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки в комп'ютерних мережах і системах.
У складі кафедри сьогодні працюють: д.т.н., проф. В.С. Блінцов, д.т.н., проф. В.І. Локарев, кандидати технічних наук, доценти Я.Б. Волянська, Д.О. Жук, П.Г. Кли¬менко, В.В. Краснов, С.С. Козирєв, Д.В. Костенко, С.М. Нужний, В.М. Овсянніков, Д.М. Самойленко, М.В. Турти, Е.А. Швець, старший викладач О.О. Щелконогов, викладачі С.М. Волянський, О.П. Клочков, С.Л. Трибулькевич, а також аспіранти А.А. Авдєєва, Л.Т. Алоба, А.М. Войтасик, Г.С. Грудініна, В.І. Корицький.
До навчального процесу кафедри постійно залучаються викладачі інших структурних підрозділів НУК: к.т.н., доцент І.С. Білюк (кафедра автоматики), к.т.н., доцент О.В. Блінцов (кафедра ІПТ), к.т.н., доцент С.В. Блінцов (с.н.с. НДЧ), к.т.н., доцент О.К. Жук (кафедра ТЕЕС), к.т.н., доцент С.С. Коваль (кафедра фізики).
На базі кафедри «Електрообладнання суден та інформаційної безпеки» функціонує два навчально-науково-виробничі підрозділи:
- науково-дослідний інститут підводної техніки;
- морська лабораторія «Дельта».
На базі цих підрозділів проводяться навчальні заняття, наукові дослідження і виробничі практики студентів, які навчаються за спеціалізаціями кафедри.
Навчальний процес на кафедрі забезпечують також фахівці і лаборанти В.В. Довбуш, Л.Б. Забаренко, О.М. Красюк, Д. Криворучко, В.М. Роздільський, Г.Г. Сеник, А.С. Сірівчук, І.І. Соловйова, В.П. Сухоносов, В.В. Трибулькевич (всі – з вищою освітою).
За напрямом «Електромеханіка» та для магістерської підготовки по спеціальності 8.05070202 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» у цілому навчальний процес на кафедрі «Електрообладнання суден та інформаційної безпеки» забезпечується наступними лабораторіями:
- електрообладнання та автоматики підводних апаратів;
- теорії електропривода;
- комп'ютерних технологій проектування електрообладнання;
- електроніки та мікропроцесорної техніки;
- енергозбереження в електроприводі;
- суднової силової напівпровідникової техніки та електромагнітної сумісності;
- математичного моделювання електромеханічних систем;
- керування морськими рухомими об’єктами.
Вони оснащені сучасним навчальним і науковим обладнанням.
У розвиток лабораторної бази кафедри та її комплектування сучасними технічними засобами визначальний вклад внесли кандидати технічних наук, доценти Я.Б. Волянська, Д.О. Жук, П.Г. Клименко, Д.В. Костенко, С.М. Нужний, В.М. Овсянніков, старший викладач О.О. Щелконогов, викладачі С.М. Волянський, О.П. Клочков, С.Л. Трибулькевич, а також аспіранти А.М. Войтасик, Г.С. Грудініна, В.І. Корицький.

Сучасна організаційна структура кафедри ЕОС та ІБ

 

Навчально-дослідницька лабораторія №20 «Теоретичні основи електропривода та силової перетворювальної техніки»

Навчально-дослідницька лабораторія №129 за напрямом «Інформаційна безпека»

Навчально-дослідницька лабораторія №233 з дисципліни «Енергозбереження в електроприводі»

Навчально-дослідницька лабораторія №130 з дисциплін електроніки та мікропроцесорної техніки

Навчально-дослідницька лабораторія №131 імені професора Я.Ф. Анісімова з дисципліни

«Електромагнітна сумісність суднових силових напівпровідникових установок»

Практичні заняття у лабораторії підводної робототехніки №18

Практичні заняття у лабораторії підводної робототехніки №18-а

Практичні заняття у лабораторії комп’ютерної безпеки №321 проводить ст. викладач О.О. Щелконогов

Лабораторні роботи з дисципліни «Теорія електропривода»

 

Великий внесок у розвиток наукових напрямків кафедри, в розвиток інноваційної складової лабораторної бази внесли науковці інших структурних підрозділів університету, які за своєю науковою тематикою та навчальними спеціалізаціями тісно співпрацюють з кафедрою. Це – випускники кафедри, старші наукові співробітники НДІ підводної техніки Г.В. Бабкін і к.т.н., доцент С.В. Блінцов, доцент кафедри ІПТ, к.т.н., доцент О.В. Блінцов, ст. викладач кафедри ІПТ Ю.І. Касьянов.