Співробітники кафедри

АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ
СТАНИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
Завідуючий лабораторіями
кафедри суднових
електроенергетичних систем
stanislav.aleksandrovskyi@nuos.edu.ua

Народився 15 вересня 1956 р. в місті Миколаїв у родині військовослужбовця. У 1962 р. переїхав з батьками на Далекий Схід у селище Монгохто Хабаровського краю, де в 1973 р. закінчив середню школу. У тому ж році вступив до Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала Макарова, який закінчив у 1979 р. за спеціальністю «Електрообладнання суден», здобувши кваліфікацію інженера-електрика. Після закінчення МКІ був прийнятий на роботу старшим лаборантом на кафедрі електричних машин і суднових електроенергетичних систем. З 1982 р. є незмінним завідувачем лабораторіями кафедри СЕЕС. Під його керівництвом і безпосередньою участю були створені такі навчальні лабораторії, як «Спеціальні електричні машини», «Основи електроенергетики та електропостачання», повністю модернізовані та оновлені лабораторії «Електричних апаратів», «Електричних машин», «Гребних електричних установок». В лабораторіях «Метрології та електричних вимірювань» та «Електротехнічних матеріалів» впроваджені нове, сучасне електрообладнання і засоби вимірювання, а також комп'ютерна техніка. Багато уваги приділяє навчально-методичній роботі, пов'язаній з лабораторною базою кафедри, а також проводить практичні та лабораторні заняття з курсів «Електричні машини» та «Спеціальні електричні машини».
У 90-х роках був відповідальним виконавцем ряду госпдоговірних тем з підприємствами суднобудівної промисловості, які були пов'язані з розробкою пристроїв перевірки захисту суднових автоматичних вимикачів. Є співавтором декількох винаходів по аналоговому моделюванню електромеханічних процесів в суднових електросистемах та по технічній реалізації пристроїв перевірки захисту. Також має публікації в різних технічних журналах і збірках. Неодноразово відзначався керівництвом університету як сумлінний, працьовитий і висококваліфікований спеціаліст.

БАНДУРА
СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Завідуючий лабораторіями
кафедри суднових
електроенергетичних систем
sergii.bandura@nuos.edu.ua

Народився 18 вересня 1958 р. в місті Миколаїв. З 1965 по 1975 рр. навчався у миколаївській ЗОШ №5. У 1975 р. вступив до УДМТУ ім. адмірала Макарова, який у 1981 р. закінчив за спеціальністю електрообладнання суден та здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка.
Працює на кафедрі СЕЕС з 1981 р. Він є співавтором двох навчальних посібників та одного винаходу. Має публікації у журналах «Радио», «Радиолюбитель», «ZX-Ревю».

МАРКОВА
НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА
Старший лаборант кафедри суднових електроенергетичних систем
natalia.markova@nuos.edu.ua
Народилася в місті Миколаїв. У 1967 році закінчила середню школу №2 зі срібною медаллю, в тому ж році поступила в Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С. О. Макарова, який закінчила у 1973 році за спеціальністю "Суднові силові установки", отримавши диплом з відзнакою. Після закінчення МКІ була направлена на роботу у ПКБ „Прогрес”, а з 1981 року працювала у обчислювальному центрі факультету електрообладнання МКІ інженером-програмістом. З 2002 року працює старшим лаборантом на кафедрі суднових електроенергетичних систем.  Має досвід методичної роботи, активно працює з викладачами і студентами, приймає участь у підготовці навчально-методичних матеріалів з дисциплін, які викладаються на кафедрі, вирішує питання з організації проведення державних екзаменів та захисту дипломних проектів. Неодноразово відзначалася керівництвом університету як сумлінний, працьовитий і висококваліфікований спеціаліст.
В колективі користується повагою і авторитетом.