Спеціальність

Спеціальність: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація при здобутті ступеня "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ступеня "Магістр":

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Студенти отримують базові знання з будови комп’ютерних систем, програмування, мікропроцесорної техніки, автоматики, електроніки, мереж передачі даних та інших технічних напрямів. Вчаться управлінню потоками даних у комп’ютерних мережах, обробці сигналів, програмуванню мікропроцесорних пристроїв, що здійснюють автоматичне управління конвеєрами, промисловими роботами, підйомниками, гідравлічними системами, термічними установками та іншими технічними об’єктами. По завершенні навчання можуть працювати у галузі інформаційних технологій та в інших галузях, пов’язаних з комп’ютеризованими системами та автоматикою, займаючи посади інженера-програміста, програміста web-сайтів, інженера комп’ютерних систем, інженера з автоматизованих систем керування виробництвом та інші.