Спеціальності

І. Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізації при здобутті ступеня "Бакалавр":

1. Електромеханіка.
Студенти отримують знання у галузі проектування електромеханічних систем від кінематичних схем механіки та електричних машин для приведення у рух цих схем до електроніки та мікропроцесорної техніки із спеціалізованим програмним забезпеченням систем керування. Випускники вміють проектувати та обслуговувати електропривід складних механічних пристроїв; електричні машини і апарати; системи керування електромеханічними комплексами; робототехнічні системи; вміють здійснювати монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв, автоматизацію конвеєрних ліній і систем програмного керування верстатами. Також одним з напрямів навчання за спеціалізацією є підготовка суднових електромеханіків для вітчизняного і зарубіжного технічного, торгівельного і пасажирського флоту.

2. Електроенергетика.
Студенти отримують знання по проектуванню та експлуатації електротехнічного обладнання, яке призначене для генерування та розподілу електроенергії, захисту внутрішньої та зовнішньої систем електропостачання. Профіль майбутньої роботи випускників: проектування, дослідження, моделювання, експлуатація і налагоджування систем електропостачання та електромеханічних систем генерування струму, автоматизованих та комп`ютеризованих комплексів електроенергетичних систем, електричних машин і апаратів. Напрямами наукової роботи є енергозбереження, автоматизація електроенергетичного обладнання, математичне моделювання електроенергетичних систем.

Спеціалізації при здобутті ОКР "Спеціаліст" та ступеня "Магістр":

1. Експлуатація суднових автоматизованих систем.
2. Електричні системи і комплекси транспортних засобів.
3. Морська робототехніка.

ІІ. Спеціальність: Кібербезпека

Спеціалізація при здобутті ступеня "Бакалавр" та ОКР "Спеціаліст":

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки.
Серед основних напрямів діяльності випускників можна відмітити: програмування, адміністрування мереж; криптографічний захист інформації; проектування і технічна експлуатація систем і пристроїв технічного захисту інформації; захист від витоку інформації по технічним каналам, захист програмних продуктів; розробка і впровадження комплексних систем захисту інформації, в тому числі систем захисту об’єкта (систем контролю доступу, систем відеоспостереження, систем охоронно-пожежної сигналізації). Студенти виконують науково-дослідницьку роботу за такими тематиками: цифрова обробка сигналів в задачах інформаційної безпеки; контроль доступу на об’єкти водного транспорту та морської інфраструктури; апаратно-програмні засоби контролю доступу та ідентифікації; аналіз захисту та оцінка захищеності об’єктів інформаційної діяльності; захист акустичної інформації технічними засобами; удосконалення відеосистем спостереження, контролю та пошуку; розробка технічних засобів захисту інформації.