Про кафедру

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

 

Випускова кафедра комп’ютеризованих систем управління (КСУ) здійснює підготовку бакалаврів за напрямом 6.050201 "Системна інженерія", спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7,8.050201 "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика".
Наймолодшу в Інституті кафедру комп’ютеризованих систем управління було відкрито 1 вересня 1998 року. Її засновником та першим завідувачем був доктор технічних наук, професор Кондратенко Юрій Пантелійович.
У жовтні 1999 р. завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук, доцента Павлова Геннадія Вікторовича. Перша група студентів в 1999 р. вже почала навчання за спеціальністю 8.091401 "Системи управління та автоматики". Тому організація навчального процесу, підбір кадрів, створення лабораторної бази і багато інших питань повинні були вирішуватися швидко й ефективно. У короткий термін було успішно реалізовано розв’язання головних на той час задач, що визначили рівень кафедри як сучасного навчально-наукового підрозділу університету – розширення та наповнення лабораторних площ кафедри, оснащення їх сучасною комп’ютерною технікою і, головне, створення висококваліфікованого колективу викладачів і лаборантів. За короткий час кафедра комп’ютеризованих систем управління стала однією з найбільш успішних в університеті і 3 роки поспіль (2006-2008 р.р.) займала перше місце в загальному рейтингу серед випускаючих кафедр НУК, що формується на основі таких критеріїв, як доступ до якісної вищої освіти, рівень науково-педагогічних кадрів та науково-дослідної роботи.
Швидкими темпами вирішувати життєво важливі для нової кафедри задачі під силу тільки згуртованій команді однодумців. З кожним роком викладацький склад кафедри постійно збільшувався, зростав його інтелектуальний потенціал. В перші роки існування кафедри відбулися успішні захисти дисертацій докторської – Павловим Г.В. (2001 р., науковий консультант – д.т.н., проф. В.Я. Жуйков), кандидатських – Сидоренком С.А. (2002 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Кондратенко Г.В. (2003 р. науковий керівник – д.т.н., проф. В.П. Малахов), Підопригорою Д.М. (2003 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Конд¬ратенко), Пекером Б.Н. (2004 р., науковий керівник – д.т.н., проф. В.М. Рябенький), Ставинським Р.А. (2004 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Обрубовим А.В. (2005 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов), Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа (Йорданія) (2005 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П.Кондратенко), Блінцовим С.В. (2005 р., науковий керівник – д.т.н., проф. А.А. Ставинський).
К першому випуску кафедри у 2005 р. колектив складали, як досвідчені, так і молоді викладачі: д.т.н., професори: Г.В. Павлов, Ю.П. Кондратенко, В.Я. Кут¬ковецький, к.т.н, доценти В.С. Карпенко, В.Л. Тимченко, Г.В. Кондратенко, к.ф.-м.н. Ю.О. Вижол, старші викладачі С.А. Сидо-ренко, Д.М. Підопригора, А.В. Обрубов, М.В. Покровський. У перші ж дні роботи Г.В. Павлов відразу запросив на кафедру провідного інженера ВАТ «Інпроектсервіс» Ірину Володимирівну Махнову. Ділові якості і порядність дозволили їй стати однією з ключових фігур на кафедрі, а коло розв'язуваних нею питань далеко виходить за межі обов'язків методиста.
 

Колектив кафедри КСУ (вересень, 2005 р.):

перший ряд: Тимченко В.Л. – доц. каф., к.т.н., доц., Кондратенко Г.В. – доц. каф., к.т.н., доц., Кутковецький В.Я. – проф. каф., д.т.н., проф., Павлов Г.В. − зав. кафедри, д.т.н., проф.,

Кондратенко Ю.П. – проф. каф., д.т.н., проф., Махнова І.В. − методист каф.;

другий ряд: Шишкін О.С. – аспірант каф., Блінцов С.В. – ст. викл. каф., Пекер Б.Н. – наук. співроб., к.т.н., Вижол Ю.О. – доц. каф., к. ф.-м. н., Обрубов А.В. – доц. каф., к.т.н.,

Покровський М.В. – ст. викл. каф., Попов А.К. – зав. лабораторій каф., Нікітіна О.В. – аспірант каф., Підопригора Д.М. – доц. каф., к.т.н., Явішева І.В. – аспірант каф.,

Сидоренко С.А. – доц. каф., к.т.н., доц., Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа – аспірант кафедри

З самого початку на кафедрі плідно працюють два наукових колективи, які представляють наукові школи «Енергоефективне перетворення параметрів електроенергії» та «Інтелектуальні технології в системах управління об’єктами та технологічними процесами» під керівництвом д.т.н., професорів Г.В. Павлова та Ю.П. Кондратенко. Діяльність наукових колективів і була запорукою успішного розвитку кафедри протягом більш, як півтора десятиріччя. До 2010 р. це були науково-виробничі колективи «Конвертор» і «Сигнал». Науковими колективами вирішувались всі важливі задачі кафедри: підготовка науково-педагогічних кадрів, проведення науково-дослідних робіт, підготовка наукових публікацій та навчально-методичних робіт, створення науково-дослідних та навчальних лабораторій. Наукові дослідження кафедри мають широкий спектр, який постійно розширюється. Головні напрямки сьогодні це: системи підтримки прийняття рішень при наявності невизначеності інформації; теорія нечітких множин та нечіткої логіки; управління складними багатозв’язаними технічними об’єк¬тами в умовах, що змінюються випадковим чином; поведінковий синтез цифрових пристроїв на основі мов опису апаратного забезпечення; штучні нейроні мережі; управління в судновій енергетиці; перетворювальна техніка; резонансні перетворювачі електроенергії; моделювання процесів і систем; вібротехніка.
Результати досліджень в рамках зазначених наукових напрямів відображені більш ніж в 700 наукових роботах, серед яких монографії, навчальні посібники з грифом МОНУ, патенти на винаходи, які відомі фахівцям не тільки в Україні, але і за кордоном. Завдяки активній діяльності наукових колективів всі викладачі кафедри мають науковий ступінь.
В подальші роки успішно захистили дисертації: докторську – Тимченко В.Л. (2012 р., науковий консультант – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), кандидатські – Покровський М.В. (2007 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов), Черно О.О. (2007 р., науковий керівник – к.т.н., проф. А.П. Гуров), Нікітіна О.В. (2008 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов), Блінцов О.В. (2009 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов), Шишкін О.С. (2010 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Тимченко І.В. (2010 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Коробко О.В. (2013 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко), Щербинін Т.В. (2013 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов), Козлов О.В. (2014 р., науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.П. Кондратенко). Випускники кафедри Нікітіна О.В. та Коробко О.В. після дострокових успішних захистів дисертацій стали викладачами.


Колектив НПК «КОНВЕРТОР» (вересень 2005 р.)
(зліва направо: Пекер Б.Н., Обрубов А.В., Покровський М.В.,
Нікітіна О.В., Павлов Г.В., Махнова І.В.)

Колектив НПК «СИГНАЛ» (вересень 2005 р.)
(зліва направо: Шишкін О.С., Явішева І.В., Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа,
Підопригора Д.М., Сидоренко С.А.,
Кондратенко Г.В., Кондратенко Ю.П., Тимченко В.Л.)


Колектив кафедри КСУ (червень, 2014):
перший ряд: Кутковецький В.Я. – проф. каф., д.т.н., проф., Махнова І.В. – методист 1 кат., Павлов Г.В. − завідувач каф., д.т.н., проф., Кондратенко Г.В. – доц. каф., к.т.н., доц.,
Кондратенко Ю.П. – проф. каф., д.т.н., проф.;
другий ряд: Попов А.К. − завідувач лабораторій каф., Білай О.М. – ст. лабор. каф.,
Покровський М.В. – доц. каф., к.т.н., Щербинін Т.В. – асистент каф., к.т.н.,
Тимченко І.В. – доц. каф., к.т.н., Нікітіна О.В. – ст. викл. каф., к.т.н.,
Марущак І.А. – лабор. каф., Вінниченко І.Л. – аспірант каф., Черно О.О. – доц. каф.,к.т.н., доц., Коробко О.В. – асистент каф., к.т.н., Вижол Ю.О. – доц. каф., к.ф.-м.н.

 

Лабораторія комп’ютеризованих систем управління (ауд. 408)

Колектив кафедри постійно працює над створенням нових навчальних лабораторій. Останніми роками створено сучасні навчальні лабораторії з вивчення електроніки і мікросхемотехніки, мікропроцесорних та інформаційно-вимірювальних систем, елементів і пристроїв автоматики, систем управління електромеханічними пристроями, програмних засобів систем управління, вібраційних систем з мікропроцесорним управлінням.

 

Лабораторний стенд"Розумний будинок" на базі одноплатного комп'ютера Raspberry Pi

(лабораторія комп’ютеризованих систем управління)

Лабораторний стенд "Транспортно-перевантажувальна лінія" на базі програмованого логічного контролера Schneider Twido та інтелектуального реле Zelio Logic (лабораторія комп’ютеризованих систем управління)
 

"Промислова піч" на базі програмованого логічного контролера ОВЕН 150 (лабораторія комп’ютеризованих систем управління) 

Лабораторні стенди "Зв'язаний асинхронний привод" на базі векторних перетворювачів ОВЕН (лабораторія комп’ютеризованих систем управління)

Нове обладнання і переоснащення лабораторій дозволило істотно підняти рівень практичної значимості лабораторних занять на нових і модернізованих лабораторних стендах. Загальна площа спеціалізованих навчальних лабораторій (408 і 415), спеціалізованих аудиторій та комп’ютерних класів (416а і 424) складає близько 210 м2.
Вагомий внесок у розвиток та удосконалення лабораторної бази кафедри зроблено старшим лаборантом Білаєм Олегом Михайловичем, який є висококваліфікованим фахівцем в галузі електроніки та мікропроцесорної техніки. Його руками створено сучасну навчальну лабораторію з вивчення електронної та мікропроцесорної техніки.

Лабораторія обчислювальної техніки (ауд. 416а)

Стенд для дослідження основ роботи обчислювальної техніки (лабораторія обчислювальної техніки)  

Наочні посібники для вивчення архітектури комп’ютерних систем (лабораторія обчислювальної техніки)

Лабораторія електроніки та мікросхемотехніки (ауд. 415)
  

Лабораторний стенд "Автоматизована система підготовки технологічних розчинів" на базі імітатора промислового контролера LC-SCADA-C1 (лабораторія електроніки та мікросхемотехніки)

Лабораторний стенд "Автоматизоване керування вантажним ліфтом" на базі імітатора промислового контролера LC-SCADA-C2 (лабораторія електроніки та мікросхемотехніки)
  

Універсальний лабораторний стенд LС 2012S (лабораторія електроніки та мікросхемотехніки)

Модулі універсального лабораторного стенду LC 2012S (лабораторія електроніки та мікросхемотехніки)

З самого початку існування кафедри колективом проводилась активна міжнародна діяльність, яка складалась з підготовки іноземних студентів та аспірантів, розробки та реалізації міжнародних науково-дослід¬ницьких проектів та читанні лекцій в закордонних університетах, участі в Міжнародних науково-технічних конференціях та організації і проведенні Міжнародних наукових форумів, участі в діяльності Міжнародних професійних організацій, асоціацій та в координації міжнародної співпраці з провідними міжнародними освітянськими і науковими організаціями та установами.
За спеціальністю «Системи управління та автоматики» підготовлено фахівців для Китаю, Йорданії, Тунісу, Сирії, більшість з яких має опубліковані наукові статті, тези, виступи з доповідями на наукових конференціях, патенти, а також нагороджені Почесними грамотами ректорату НУК ім. адм. Макарова за відмінні успіхи у навчанні та

 

Термінальний клас (ауд. 424)

активну наукову діяльність. Успішно захистив кандидатську дисертацію громадянин Йорданії Іяд Ясін Мустафа Аль-Зубі (наук. керівник − д.н.т., проф. Ю.П. Кондратенко).
Протягом багатьох років підтримуються творчі контакти з Делфтським технологічним університетом (Голландія). З компанією Aldec (США) в програмі Aldec-Україна завдяки спільним зусиллям обох сторін, досягнуті значні успіхи у впровадженні мов опису цифрового обладнання у навчальний процес та підготовці спеціалістів даного профілю. Організація навчального процесу при вивченні методів проектування цифрових пристроїв на базі програмованих логічних інтегральних схем ведеться згідно з ліцензією, наданою колективу кафедри КСУ компанією Aldec. За період партнерства кафедри у програмі Aldec-Україна на стажування у Європейські філії Aldec в Польщі запрошені 5 студентів спеціальності (2 – у 2003р.: Буравльов О. та Герасимов С.; 3 – у 2005 р.: Гайсін О.; Мельников П., Ісаков Д.). В 2003 р. доцент кафедри Сидоренко С.А. проходив науково-виробниче стажування у Європейському відділенні Aldec в Кракові.
Останні роки кафедра плідно працює з підприємствами та учбовими закладами Китаю: Tian Hualu Metal forming Machine Tool Co., LTD (м. Тайан), Nantong Haishi Shipping Machinery Co., Ltd (м. Дзянсу), Університетом Науки і Технологій Джансу (м. Чженьцзян), Міжнародним морським коледжем (м. Чжоушань). Науковці кафедри комп’ютеризованих систем управління проводять наукові дослідження на госпдоговірній основі в рамках 3-х міжнародних проектів з виробничими організаціями і установами Китайської народної республіки.
Значна кількість наукових праць співробітників кафедри КСУ публікується за кордоном (США, Німеччина, Іспанія, Голландія, Польща, Австрія, Китай, Словакія, Франція, Сінгапур та ін.), в т.ч. у високоавторитетних для міжнародних наукових кіл видавництвах Springer, Academic Verlag, Pergamon Press, World Scientific та ін.
Високий рівень наукових досліджень молодих вчених кафедри підтверджується присудженням Стипендії кабінету міністрів України для молодих науковців у 2004–2006 рр. Сидоренку С.А., у 2007–2009 рр. − Блінцову С.В., у 2012–2014 р.р. – Нікітіній О.В., у 2014 р. – Коробку О.В. Пiдопри¬гора Д.М. у 2001 р. нагороджений Премією кабінету міністрів України за внесок молоді в розбудову держави.
Під керівництвом викладачів студенти кафедри беруть активну участь у наукових дослідженнях, олімпіадах, наукових семінарах, конференціях. Призери олімпіади з програмування на мові VHDL – студенти спеціальності Буравльов О., Герасимов С., Гайсін О., Мельников П. проходили наукове стажування в Польщі в компанії Aldec ADT та її підрозділі Alatek. Буравльов О., Гайсін О., Герасимов С. приймали участь у складі студентської делегації ІАЕ НУК в роботі VI Ogolnopolski Dni Mlodego Elektryka у Польщі, м. Краків. За підсумками ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Системи управління та автоматики» в різні роки студенти Зосіменко А., Шинкарчук А., Свірідов А., Поляков О., Ухін О. отримували Дипломи за високі знання в галузі теорії автоматичного управління. Студентські наукові роботи Кузьменко Н., Герасимова С., Грудініної Г., Назарової І., Махнової О., Щербиніна Т., Свірідова Т. отримали Дипломи ІІІ, ІІ та І ступенів за підсумками Всеукраїнських та міських конкурсів. За особливі успіхи в навчанні та активне суспільне життя найкращим студентам кафедри (Кузьменко Н., Мельников П., Ісаков Д., Кузнєцов В., Махнова О., Щербинін Т., Гордієнко Є., Назарова І., Шинкарчук А., Коваль О., Свірідов А., Шевченко К., Гелюс М.) в різні роки призначалися іменні стипендії: стипендія Президента України, стипендія Мера міста Миколаїв, стипендія Вченої ради НУК, їх було нагороджено Дипломами «Кращий молодий науковець НУК серед студентів».
Багатовекторність підготовки фахівців на кафедрі пов'язана з різноманітністю сучасних комп'ютеризованих систем управління і галузей їх застосування. Профіль фахівців, яких готує кафедра, дуже широкий. Студенти вивчають теорію автоматичного управління, електроніку і мікросхемотехніку, сучасну мікропроцесорну техніку, теорію і практику проектування та моделювання цифрових пристроїв, сучасні технології обробки і передачі інформації, програмування всіх рівнів, теорію робототехніки і штучного інтелекту. Ці актуальні сьогодні дисципліни забезпечують випускникам кафедри можливість подальшої самореалізації в різних областях сучасної науки, техніки і виробництва.
Завжди доброю традицією на кафедрі комп’ютеризованих систем управління було запрошувати в якості голів державних екзаменаційних комісій провідних вчених України, які мають ім’я в науці. Щорічно оцінку підготовлених випускників і рекомендацію в аспірантуру дає авторитетна державна екзаменаційна комісія, яку очолювали в різні роки: академік НАНУ, д.т.н., проф. Кириленко О.В. (директор ІЕД НАНУ), д.т.н., проф. Жуйков В.Я. (декан факультету електроніки, завідувач кафедри промислової електроніки НТУУ «КПІ», м. Київ), д.т.н., проф. Юрченко М.М. (зав. відділом ІЕД НАНУ, м. Київ), д.т.н., проф. Сенько В.І. (зав. кафедрою НТУУ «КПІ», м. Київ). Випускники кафедри успішно працюють на провідних підприємствах України і далеко за її межами.

Голова ДЕК академік Кириленко О.В. оголошує результати захисту магістерських робіт та дипломних проектів (випуск 2014 р.).
На фото (зліва направо): Покровський М.В. – доц. каф., к.т.н., Черно О.О. – доц. каф., к.т.н., доц., Нікітіна О.В. – доц. каф., к.т.н., Кондратенко Ю.П. – проф. каф., д.т.н., проф., Павлов Г.В. − зав. кафедри, д.т.н., проф., Жуйков В.Я. − декан факультету електроніки НТУУ «КПІ», д.т.н., проф., Кириленко О.В. − академік НАН України, директор Інституту електродинаміки, д.т.н., проф., Махнова І.В. − методист І кат., Козлов О.В. − ст. викл., к.т.н.

 

Кафедра комп’ютеризованих систем управління – наймолодший колектив ІАЕ. Почавши свою історію на межі бурхливих індустріальних століть, вона стрімко розвивається, успішно реалізує свої творчі плани та з оптимізмом оцінює перспективи на майбутнє.