Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни кафедри комп’ютеризованих систем управління

ОКР «бакалавр»

Комп'ютерна графіка
Програмування
Комп'ютерна електроніка
Операційні системи
Теорія автоматичного управління
Архітектура комп'ютерних систем
Комп'ютерні мережі
Системи управління базами даних
Теорія систем та системний аналіз
Автоматизоване проектування цифрових пристроїв
Проектування сучасних систем управління
Мікропроцесорні комплекси та системи
Системи і мережі передачі даних
Цифрові та перетворювальні системи
Програмні засоби систем управління
Теоретичні основи збору, передачі і обробки інформації
Електромеханічні пристрої комп'ютеризованих систем
Ідентифікація технологічних об'єктів
Системи управління маніпуляційних роботів
Системи керування морськими рухомими об'єктами
Моделювання об'єктів та систем
Елементи і пристрої автоматики та систем управління

ОКР «спеціаліст»

Програмне забезпечення сучасних ЕОМ
Інтелектуальні технології в управлінні
Моделювання оптимальних і адаптивних систем управління
Теорія і проектування цифрових систем управління
Мікропроцесорні системи управління технічними засобами суден
Силові напівпровідникові пристрої автоматики
Робототехнічні системи в морських технологіях
Комп'ютеризоване проектування цифрових електронних схем

 

ОКР «магістр»

Основи наукових досліджень
Моделювання оптимальних і адаптивних систем управління
Теорія і проектування цифрових систем управління
Мікропроцесорні системи управління технічними засобами суден
Інтелектуальні технології в управлінні
Комп'ютеризоване проектування цифрових електронних схем
Робототехнічні системи в морських технологіях