Викладачі кафедри автоматики

ХЛОПЕНКО

МИКОЛА ЯКОВИЧ

Доктор технічних наук, професор,

завідуючий кафедрою автоматики

nykolay.khlopenko@nuos.edu.ua

 

Рік народження – 1951. В 1975 році закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ) за спеціальністю суднові силові установки.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності: 1975-1977 рр. – асистент кафедри теоретичної та прикладної механіки МКІ; 1977-1980 рр. – аспірант МКІ; 1980-1986 рр. – асистент кафедри теоретичної та прикладної механіки МКІ; 1996-2000 рр. – доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки МКІ (УДМТУ-НУК); з 01.12.2000 р. – професор кафедри теоретичної механіки НУК; з 01.03.2001 р. – завідувач кафедри автоматики НУК.

Кандидат технічних наук з 1984 року. Вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки присвоєно у 1988 р.

Доктор технічних наук з 1997 року. Вчене звання професора кафедри автоматики присвоєно у 2002 р.

Почесне звання – «Відмінник освіти України» (наказ 721-к Міністерства освіти і науки України від 13.10.2000 р., посв. № 49545). Нагороджений знаком «Петро Могила» (наказ 972-к Міністерства освіти і науки України від 15.09.2010 р., посв. № 1382), Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України № 108887 (2005р.), Грамотою Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України «МІНМАШПРОМ УКРАЇНИ» (1995р.), Почесною Грамотою Миколаївської обласної ради (2002), а також чисельними подяками, грамотами та заохоченнями адміністрації НУК.

Стаж педагогічної роботи в вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 40 років, в тому числі у даному навчальному закладі – 40 років.

Має 125 публікацій. Монографій – 1; учбових посібників – 17, у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – 1; Авторських свідоцтв та патентів – 12.

Захистив 6 кандидатів технічних наук.

Основні напрямки наукової діяльності: «Змащення вузлів тертя», «Системи оптимального керування», «Адаптивне та робастне керування», «Бездатчикове векторне керування» та ін.

Основні наукові роботи:

Хлопенко М.Я. Расчет динамических характеристик главных упорных подшипников судовых валопроводов // Трение и износ.– 1990.– Т.11.– №2.– С. 295-303.

* Хлопенко М.Я. Влияние пузырьков газа на нелинейные динамические характеристики масляной пленки подпятника // Инженерно-физический журнал. – 1996.– Т.69.– №1.– с. 90-97.

* Хлопенко Н.Я., Кошкин Д.Л. Обобщенная модель динамических нагрузок на подшипники Кингсбери при торцовых биениях гребня // Зб. Наукових праць УДМТУ.– Миколаїв, 2001.– №4.– С.138-151.

* Хлопенко Н.Я., Билюк И.С. Об эффективности гидравлического выравнивающего устройства упорного подшипника скольжения судового газотурбинного двигателя // Проблеми трибології (Problems of Tribology) : Міжнародний науковий журнал. – 2005.– №3. – С.34-40.

* Хлопенко Н.Я., Гаврилов С.А. Автоматизирований измерительный комплекс для мониторинга рабочих процессов в упорных подшипниках скольжения // Проблеми трибології (Problems of Tribology) ): Міжнародний науковий журнал. – 2007.– № 1.– С.18-22.

* Романовский Г.Ф., Хлопенко Н.Я. Динамика упорных подшипников скольжения судовых турбомашин: Монография. – Николаев: НУК, 2007. – 140 с.

* Хлопенко Н.Я., Гаврилов С.А. Циклическая прочность и жесткость сильфонов выравнивающего устройства упорного подшипника // Проблеми трибології (Problems of Tribology) ): Міжнародний науковий журнал. - 2009.-№2.– С.58-61.

* Хлопенко Н.Я., Кириченко А.С. Влияние утечек смазки на статические характеристики подпятника с винтовой нарезкой на конусной поверхности пяты // Проблеми трибології (Problems of Tribology) ): Міжнародний науковий журнал.– 2009.– №4. – С.97-102.

* Хлопенко Н.Я., Сидорика И.Н. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на несущую способность главного упорного подшипника судовой дизель-редукторной установки // Проблеми трибології (Problems of Tribology) ): Міжнародний науковий журнал.– 2010. – №4.– С.32-40.

* Хлопенко Н..Я., Небесный М.Е., Бен Ахмед Мажди. Модальное управление плавным пуском электропривода с фрикционной муфтой // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції – Миколаїв: НУК, 2010. – С.25-26.

* Хлопенко Н..Я., Білюк І.С. Стабилизация движения исполнительного механизма электропривода с управляемой электромагнитной муфтой // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 2012.– С.41-44.

* Хлопенко Н.Я., Гаврилов С.А. Моделирование переходных процессов в асинхронном электроприводе с вязкоупругой связью и управляемой электромагнитной муфтой // Автоматика / Automatics – 2013: Матеріали ХХ Міжнародної конференції з автоматичного управління, 25-27 вересня 2013 р. – Миколаїв: НУК, 2013. – 384 с.

* Хлопенко Н.Я., Сорокина Т.Н. Турбулентная неизотермическая смазка ступенчатого подпятника Рэлея // Проблеми трибології (Problems of Tribology) ): Міжнародний науковий журнал.– 2013. – №4.– С40-45.

* Хлопенко Н.Я., Гаврилов С.А., Хлопенко И.Н. Частотное управление электродвигателем со встроенным тормозным устройством // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 2013.– С.30-32.

* Хлопенко Н.Я., Сидорика И.Н. Работоспособность упорного подшипника многоступенчатого центробежного питательного насоса при разбалансировке вала // Проблеми трибології (Problems of Tribology): Міжнародний науковий журнал.-2013.-№4.-С.68-71.

* Хлопенко Н.Я. Хлопенко И.Н. Система стабилизации скорости индукционной муфты // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 2014.– С.38-39.

* Хлопенко М.Я., Гаврилов С.О., Хлопенко І.М. Синтез стабілізуючих регуляторів системи векторного керування асинхронного електропривода // Сучасні проблеми автоматики та електротехніки: Матеріали всеукр. науково-технічної конференції з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 2015.-С.22.

* Хлопенко Н.Я., Гаврилов С.А., Хлопенко И.Н. Об устойчивости наблюдающих устройств автоматизированных электроприводов // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 95-річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв: НУК, 2015. – С.325-327.

* Хлопенко Н.Я., Гаврилов С.А., Хлопенко И.Н. Стабилизация параметров асинхронного электропривода при векторном управлении // Електротехніка і електромеханіка.– 2015. – №1.– С46-50.

* Хлопенко Н.Я., Сорокина Т.Н. Разностные схемы и точность решения термогидродинамических уравнений смазки подпятника Рэлея // Проблеми трибології (Problems of Tribology) ): Міжнародний науковий журнал.-2015.-№2.-С.101-106.

Основні науково-методичні роботи:

* Хлопенко М.Я., Вецало В.А. Основы статики твердого тела: Учебное пособие. – Николаев: НКИ, 1991. – 58 с.

* Хлопенко М.Я. Основы аналитической механики, устойчивости равновесия и теории колебаний.– Николаев: НКИ, 1993.– 60 с.

* Блінцов В.С., Кінаш А.Т., Хлопенко М.Я. Основні методи оптимального керування електромеханічних систем: Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.– 46 с.

* Розрахунок і проектування стабілізуючої системи оптимального керування електроприводом постійного струму / В.С.Блінцов, М.Я. Хлопенко, А.Т. Кінаш, М.Х. Ходжи Монірі: Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 44 с.

* Хлопенко М.Я., Бровинська Н.М., Шарейко Д.Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теорія автоматичного керування».Ч1. аналіз і синтез лінійних систем. – Миколаїв: НУК, 2006. – 88 с.

* Бровинська Н.М., Хлопенко М.Я., Шарейко Д.Ю. Практикум з дисципліни «Проектування дискретних та цифрових систем керування». У 2ч. – Миколаїв: НУК, 2006.– Ч.1.– 68 с.

* Хлопенко М.Я., Шарейко Д.Ю., Кошкін Д.Л. Методичне керівництво до курсового проектування з дисципліни «Теорія автоматичного керування». – Миколаїв: НУК, 2007. – 88 с.

* Хлопенко М.Я., Білюк І.С. Збірник задач для контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Дослідження операцій електромеханічних систем». – Миколаїв: НУК, 2008. – 24 с.

* Хлопенко М.Я., Білюк І.С., Шевченко В.В. Оптимальне керування системами: Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2009. – 84 с.

* Хлопенко М.Я., Білюк І.С., Шевченко В.В. Оптимальне керування об'єктами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Миколаїв: НУК, 2013. – 172 с.

* Хлопенко М.Я., Фоменко А.М., Васильєв О.Г. Кафедра автоматики // Інститут автоматики і електротехніки. 50 років здобутків та перемог.– Миколаїв: НУК, 2015. – С.38-56.

Дисципліни:

* Основи дослідження операцій електромеханічних систем (авторський спецкурс лекцій);

* Адаптивне та робастне керування.

БІЛЮК

ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри автоматики

ivan.bilyuk@nuos.edu.ua

БІЛЮК Іван Сергійович – кандидат технічних наук, доцент.

У 2000 році закінчив Український державний морський технічний університет за спеціальністю «Технологія машинобудування» та отримав кваліфікацію інженера-механіка (диплом з відзнакою).

З вересня 2000 р. по вересень 2003 р. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва Українського державного морського технічного університету.

Після закінчення аспірантури почав працювати асистентом кафедри автоматики.

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Підвищення працездатності упорних вузлів суднових газотурбінних двигунів при розцентровці роторів» за спеціальністю «Суднові енергетичні установки» у спеціалізованій вченій раді Національного університету кораблебудування (науковий керівник д.т.н., професор Хлопенко М.Я.).

З вересня 2009 р. по серпень 2011 р. – старший викладач кафедри автоматики. Вчене звання доцента по кафедрі автоматики отримав у 2011 р.

Основні навчальні курси:

-       теорія автоматичного керування;

-       системи керування енергетичними і технологічними процесами на суднах;

-       автоматика та автоматизація ДВЗ.

Здійснює керівництво дипломним та курсовим проектуванням. Постійно керує науково-дослідницькою роботою студентів.

Основні напрями наукової роботи:

-       автоматизація промислових установок та технологічних комплексів;

-       системи автоматичного керування електроприводами.

Має понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі біля 20 статей у фахових збірниках, є співавтором навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки «Оптимальне керування об’єктами».

БУГРІМ

ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри автоматики

leonid.bugrim@nuos.edu.ua

БУГРІМ Леонід Іванович, к.т.н., доцент, народився 13 грудня 1939 року в м. Миколаєві.

У 1957 р. закінчив середню школу. З 1959 р. по 1961 р. служив у лавах Радянської Армії. У 1966 р. закінчив з відзнакою Одеський політехнічний інститут і був направлений в м. Липецьк на Новолипецький металургійний завод у Центральну заводську лабораторію автоматизації та механізації на ділянку автоматизації ТЕЦ і коксохімічного господарства, де працював електрослюсарем 7-го розряду, інженером, старшим інженером і керівником лабораторії автоматизації ТЕЦ і коксохімічного господарства. У 1968 році обраний за конкурсом асистентом кафедри автоматичного регулювання СЕУ МКІ і переїхав у м. Миколаїв.

У 1984 році закінчив навчання в аспірантурі на кафедрі автоматики Московського енергетичного інституту і захистив дисертацію на тему «Розробка методу аналізу нелінійної системи регулювання газотурбінної енергетичної установки» за спеціальністю 05.13.07 – Автоматичне регулювання і управління, управління технологічними процесами (промисловість). Керівник дисертації – Заслужений діяч науки і техніки РРФСР, доктор технічних наук, професор Єгоров К.В. 10 квітня 1985 Леоніду Івановичу присуджено вчений ступінь кандидата технічних наук. 2 вересня 1988 присвоєно вчене звання доцента по кафедрі автоматичного регулювання суднових енергетичних установок.

На кафедрі Леонід Іванович працює з листопада 1968 р. (асистентом, ст. викладачем, доцентом) і по теперішній час.

За 48 років науково-педагогічної роботи проводив практично всі види занять на машинобудівному та кораблебудівному факультетах та деякі дисципліни на факультеті електрообладнання суден, що були в плані кафедри на той час. В останні 15 років проводив заняття із студентами машинобудівного інституту.

Основні навчальні курси – автоматизація енергетичних та холодильних установок, автоматичне регулювання двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), основи автоматизації об’єктів теплоенергетики, основи автоматичного управління судновими енергетичними установками (СЕУ), автоматика та автоматизація ДВЗ, автоматизація СЕУ, автоматичні системи керування теплових енергетичних систем, автоматика та автоматизація турбоагрегатів.

Має біля 50-ти друкованих праць, що включають 36 статей та тез доповідей на конференціях, 18 навчально-методичних матеріалів (16 методичних вказівок для виконання лабораторних робіт, один учбово-методичний посібник та один учбовий посібник), авторське свідоцтво на винахід та патент.

D:\Vasilyev\Я_Кафедра_50 лет\фото Васильев.jpg

ВАСИЛЬЄВ

ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри автоматики

oleksandr.vasyliev@nuos.edu.ua

Васильєв Олександр Григорович – кандидат технічних наук, доцент. Народився 3 квітня 1949 року в Миколаєві. У 1972 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. Макарова та по розподілу був залишений стажером-дослідником на кафедрі автоматичного регулювання суднових енергетичних установок (АР СЕУ).

Під керівництвом д.т.н., професора Дикого Миколи Олександровича в 1989 році захистив кандидатську дисертацію.

З 43-х років загального стажу роботи на кафедрі АР СЕУ й автоматики Васильєв О.Г. має 40 років науково-педагогічного стажу на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, старшого викладача й доцента.

За цей час викладав наступні дисципліни: «Динаміка механізмів роботів», «Системи керування робототехнічними комплексами», «Системи керування електроприводами», «Проектування автоматизованих систем керування промисловими установками», «Елементи автоматизованого електропривода», «Теорія автоматичного керування».

Виконував керування дипломними проектами студентів за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

Васильєв О.Г. багато років є куратором студентських груп, за що одержав Почесну грамоту від ректора НУК.

За багаторічну сумлінну роботу й плідну педагогічну діяльність нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

ГАВРИЛОВ

СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук,

доцент кафедри автоматики

випускник кафедри автоматики ІАЕ НУК

sergiy.gavrylov@nuos.edu.ua

ГАВРИЛОВ Сергій Олексійович у 2005 році закінчив з відзнакою Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та здобув кваліфікацію магістра з електромеханіки. Після закінчення університету з вересня 2005 року навчався в аспірантурі НУК.

У 2012 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності роботи гідравлічного вирівнювального пристрою упорних підшипників ковзання» у спеціалізованій вченій раді Хмельницького національного університету.

Гаврилов С.О. викладає наступні дисципліни:

-       системи керування електроприводів;

-       мікропроцесорні системи керування електроприводів;

-       програмування контролерів систем автоматизації.

Навчальні дисципліни викладає на належному науково-методичному рівні з використанням результатів сучасних наукових досліджень.

Виконавець декількох науково-дослідних робіт, що виконувалися в НУК за державним замовленням.

Гаврилов С.О. приймає активну участь у роботі зі студентами в навчальному та виховному процесі, керує науково-дослідною роботою студентів, курсовим і дипломним проектуванням. Під його керівництвом студенти приймають участь у наукових конференціях.

Гаврилов С.О. займається науково-методичною, науково-дослідною, організаційно-методичною та навчально-виховною роботою.

Має біля 25 науково-методичних праць, у тому числі шість статей у міжнародних журналах.

ГУРОВ

АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Кандидат технічних наук, професор,

професор кафедри автоматики

anatoly.gurov@nuos.edu.ua

ГУРОВ Анатолій Петрович − кандидат технічних наук, професор. Народився 5 квітня 1945 року.

У 1968 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут за спеціальністю електрообладнання суден з відзнакою.

Кандидат технічних наук з 1979 року. Захистив дисертацію у 1979 р.

У 1980 р. отримав звання доцента кафедри автоматики, а у 2003 р. – професора.

Стаж педагогічної роботи в даному навчальному закладі – 47 років.

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності: МКІ, 1968-1971 рр. – асистент кафедри ЕМ та СЕС; 1971-1974 рр. – аспірант; 1974 р. – асистент кафедри електрообладнання суден; 1974-1977 рр. – старший викладач кафедри електрообладнання суден; 1977-1980 рр. – старший викладач кафедри автоматики; 1980-1999 рр. – доцент кафедри автоматики; з 1999 р. – т.в. та в.о. завідуючого кафедрою автоматики; з 2001 р. – в.о. професора кафедри автоматики, а з 2003 р. – професор цієї кафедри.

Автор понад 80 наукових робіт, 24 авторських свідоцтв та патентів на винахід, 14 методичних праць, 2 монографій. Здійснює наукове керівництво студентами та магістрами.

Під його керівництвом 5 апірантів захистили кандидатські дисертації.

Професор Гуров А.П. керує науково-дослідною роботою студентів, підготовкою магістерських робіт, курсовим і дипломним проектуванням.

ОЛЬШЕВСЬКИЙ

СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Асистент кафедри автоматики

sergiy.olshevskii@nuos.edu.ua

ОЛЬШЕВСЬКИЙ Сергій Іванович у 1988 році закінчів факультет електрообладнання суден Миколаївського кораблебудівного інституту і був зарахований на роботу в НВК ЕОС НВЦ при МКІ інженером-програмістом. З 1992 по 1997 рік працював в НВК ЕОС на посаді молодшого наукового співробітника.

У 1995 році закінчів аспірантуру при УДМТУ (керівник – Блінцов В.С.).

Приймав участь у розробці та експлуатації підводних апаратів.

З 1991 по 1999 рік постійно мав навантаження в якості старшого викладача з дисциплін «Мікропроцесорні системи управління» та «Системи автоматизованного проектування» на кафедрі електрообладнання суден.

З 1999 року працює асистентом на кафедрі автоматики.

Читає навчальні курси «Проектування дискретних та цифрових систем керування», «Мікропроцесорні системи керування електроприводом».

Крім того, викладав дисципліни «Управління морськими рухомими об’єктами», «Системи управління електроприводом». Разом з Васильєвим О.Г. та Фоменком А.М. є співавтором методичних вказівок до лабораторних робіт з цих дисциплін.

ФОМЕНКО

АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Старший викладач кафедри автоматики,

доцент НУК, заступник директора НН ІАЕ

з базовой вищой освіти

andriy.fomenko@nuos.edu.ua

ФОМЕНКО Андрій Миколайович, 1969 року народження, закінчив з відзнакою Миколаївський суднобудівний технікум у 1988 році за спеціальністю «Експлуатація промислових роботів», в тому ж році був зарахований на перший курс Кораблебудівного інституту. В 1994 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала Макарова за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установ».

З 1994 року працював викладачем Миколаївського політехнічного технікума зі спеціальності «Обслуговування та налагодження верстатів з ЧПК», з 1996 року – старший викладач підготовчого відділення УДМТУ (з 1996 р.), а в 1997 році (у зв’язку з реорганізацією підготовчого відділення) був переведений до Морського ліцею при УДМТУ. Закінчив заочну аспірантуру у 1997 році. Тема дисертації «Розробка технологічних засобів автоматизованої діагностики топочних процесів суднового енергетичного обладнання». У 1999 р. був прийнятий на роботу до УДМТУ асистентом, а в 2004 р. на посаду старшого викладача кафедри автоматики.

Основними навчальними курсами, які викладає Андрій Миколайович, є комплектні електроприводи; елементи автоматизованого електропривода; експлуатація та налагодження промислового обладнання; спеціальні електроприводи і автоматизація технологічних комплексів. Kepyє диплoмним проектуванням студентів.

З 2004 року виконує обов’язки заступника директора ІАЕ з виховної роботи. З 2006 року працював на посаді заступника директора ІАЕ з учбової роботи. З 2008 року – заступник директора ІАЕ з базової вищої освіти. Постійно займається агітаційною роботою по залученню абітурієнтів до вступу в НУК та працевлаштуванню випускників ІАЕ НУК.

Серед наукових інтересів Андрія Миколайовича виступають дослідження за наступними напрямками: автоматизація і модернізація технологічного обладнання, автоматизація і модернізація технологічних процесів, дослідження і узгодження інформаційного простору керуючих технологічних систем, цифрові системи керування технологічним обладнанням, комплектні електроприводи.

Андрій Миколайович опублікував понад 35 науково-методичних праць, є автором двох навчальних посібників з грифом МОН України у співавторстві.

У 2011 році за плідну працю та значні досягнення у методичній роботі Фоменку Андрію Миколайовичу присвоєно звання доцента НУК.

Неодноразово відзначався грамотами і преміями керівництва НУК ім. адм. Макарова, обласної адміністрації та міністерства освіти і науки України.

ШАРЕЙКО

ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри автоматики

dmytro.shareiko@nuos.edu.ua

ШАРЕЙКО Дмитро Юрійович закінчив з відзнакою Миколаївський ордену Трудового Червоного Прапора кораблебудівний інститут ім. адм. Макарова в 1992 році за спеціальністю «Електрообладнання суден». Оскільки ще з другого курсу інституту він займався науковою діяльністю в лабораторії «Прикладна електродинаміка» на посаді лаборанта (за строковими трудовими договорами) з наукових тем по напрямку захисту від фізичних полів під керівництвом к.т.н., доц. Чудайкіна І.І. та к.т.н., доц. Запорожця Ю.М, йому запропонували залишитися в інституті на посаді інженера цієї лабораторії. За участю Шарейка Д.Ю. здійснювалися дослідження за багатьма науковими темами державного бюджету, у тому числі за замовленням Міністерства Оборони СРСР. Найбільш відомі з них стосуються потужного авіаносця «Адмірал Кузнецов». Після розпаду Радянського Союзу лабораторія розробляла наукові теми державного та приватного замовлення, найбільш відома з яких − прискорення зсідання пульпи за замовленням Миколаївського глиноземного заводу.

У 1995 році Шарейко Д.Ю. вступив до аспірантури на кафедрі автоматики Українського державного морського технічного університету (УДМТУ) під керівництвом к.т.н., доц. Гурова. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Синтез віброзахисних систем суднових енергетичних установок з керованими динамічними віброгасниками», захист якої відбувся на Вченій Раді університету у 2002 році. У 1998 році обраний на посаду асистента кафедри автоматики УДМТУ, а в 2000 році − на посаду старшого викладача цієї кафедри.

У 2003 році обраний на посаду доцента кафедри автоматики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та у 2004 році отримав атестат доцента по кафедрі автоматики.

З 2003 р. по 2007 р. працював за внутрішнім сумісництвом заступником директора інституту автоматики і електротехніки НУК під керівництвом д.т.н., проф. Блінцова В.С.

В різні часи розробив навчальні програми та викладав такі курси, як «Теорія автоматичного керування», «Спеціальні розділи математики», «Комплектні електроприводи», «Основи вібротехніки», «Вібротехнічні керовані системи», «Вібротехнології», «Вібродіагностика» та «Елементи автоматизованого електропривода». Викладав математику на підготовчих курсах УДМТУ.

Шарейко Д.Ю. має понад 30 статей, у тому числі дві у міжнародних збірниках, 31 тезу доповідей, 7 навчально-методичних робіт, 3 навчальних посібника, два з яких в співавторстві та мають гриф Міністерства освіти та науки України. У цей час працює доцентом кафедри автоматики НУК, виконує громадське доручення профорга кафедри автоматики, здійснює керівництво випускними роботами, дипломними проектами та магістерськими роботами.

Нагороджений грамотами міського голови та ректора НУК.